hernieuwers:


Leeftijd: +16 jaar

Na de Jonghernieuwers maken leden de overstap van lid naar leiding . Zo kiest men ervoor om een uitgebreider engagement op te nemen in de plaatselijke groep en de verantwoordelijkheid te dragen over een bepaalde leeftijdsgroep. Eén of meerdere leiding dragen wat meer de eindverantwoordelijkheid als groepsleiding. Alle leden die ouder zijn dan 16 jaar behoren ook tot de Hernieuwers. Hierin zitten dus alle leid(st)ers, maar eventueel ook de jongeren voor wie het engagement als leid(st)er niet (meer) mogelijk is. Zij hebben af en toe nog een activiteiten en helpen de groep ondersteunen, waar mogelijk.